വർഗ്ഗം:ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ

Wikipedia-logo-v2-ml.svg
ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ
French language എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ en